Protocol i.v.m. Corona

Voor de autoleerlingen geldt:

 • We volgen de richtlijnen van het RIVM.
 • Na elke les maken we de auto goed schoon (schoonmaakalcohol 70% IPA).
 • Het dragen van een mondkapje tijdens de rijles is verplicht. De leerling dient daar zelf voor te zorgen.

Voor de motorleerlingen geldt:

 • We volgen de richtlijnen van het RIVM.
 • We ontsmetten de communicatieapparatuur met schoonmaakalcohol 70% IPA.
 • De leerling moet zelf z’n eigen helm, handschoenen en motorkleding meenemen.

Wanneer gaat een autorijles of een motorrijles niet door?

 • Als de leerling of iemand in zijn/haar huishouden de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID-19 heeft gehad.
 • Als de leerling of iemand in zijn/haar huishouden de afgelopen 24 uur last heeft gehad van koorts/hoesten/verkoudheid/kortademigheid of benauwdheidsklachten.

Wees open en eerlijk, denk aan jouw en onze gezondheid!
Bij twijfel graag je les afmelden.


Privacy Policy

Auto- en motorrijschool P&M Schipper hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Auto- en motorrijschool P&M Schipper houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Auto- en motorrijschool P&M Schipper zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens, zie hieronder.

Auto- en motorrijschool P&M Schipper
Sportlaan 26
1687 BP Wognum
06-53729433
rijschoolschipper@ziggo.nl